Dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania

V roku 2019 bola ocenená Kristína Cichová z NSS Fortunáčik

Kristína už 3. rok intenzívne doučuje 9. ročného chlapca Alexa z nízkoprahovej sociálnej služby v rámci programu Som tu pre teba. Vedie ho k systematickej príprave k vyučovaniu a doučuje rôzne predmety. Majú spolu vytvorený pozitívny vzťah. Venovať sa deťom zo sociálne vylúčeného prostredia vie byť náročne, no dobrovoľníčka Kristína to zvláda bravúrne.

dobrovolnictvo, bratislava, srdce na dlani, chcem pomoct, BDC, filip jancik