Dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia

V roku 2019 bol ocenený Ján Kunštek z organizácie Malackí zberači

Ján je vedúcim Malackých zberačov. Ich hlavným poslaním je skrášľovať okolie mesta. Vysadili ovocné a orechové stromy, ktoré okrem úlohy mestskej zelene spĺňajú aj úlohu verejných "záhrad" pre obyvateľov mesta Malacky. K aktivitám ako je zber odpadkov v lese pribudli rôzne environmentálne aktivity napr. sadanie stromčekov, umiestňovanie informačných značiek, osveta v oblasti environmentalistiky či workshopy pre deti.

dobrovolnictvo, bratislava, BDC, chcem pomoct, srdce na dlani