Dobrovoľníctvo v sociálnej oblasti

V roku 2019 bola ocenená Monika Hucáková z Klubu detskej nádeje.

Monika navštevuje oddelenie detskej hematológie a onkológie v Bratislave v NÚDCH (Národnom ústave detských chorôb) Kramáre. Vždy keď príde na oddelenie prinesie tam radosť, úsmev a dobrú náladu. S deťmi sa vie zahrať, porozprávať a častokrát prežíva ich ťažkosti s nimi. Pomáha aj s ďalšími aktivitami.

dobrovolnictvo, bratislava, BDC. srdce na dlani, chcem pomoct