Koordinátor/ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

V roku 2019 ocenenie získala Katarína Kubišová z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy

Katarína je v téme psích pomocníkov zanietená už viac ako 14 rokov. Začínala ako vychovávateľka štvornohých ratolestí a následne pokračovala ako koordinátorka dobrovoľníkov. Vymýšľa projekty na vzdelávanie pre dobrovoľníkov v kynológii či bližšom spoznaní sveta ľudí so zrakovým znevýhodnením a organizuje stretnutia. Vedie tieto stretnutia tak, aby dobrovoľníci cítili, že sú nevyhnutnou súčasťou a že si ich prácu organizácia naozaj veľmi váži.

dobrovolnictvo, bratislava, srdce na dlani, chcem pomoct, BDC