Podpora dobrovoľníctva

V roku 2019 boli ocenené dobrovoľníčky z Henkel Slovensko

Dobrovoľníčky Veronika a Kristína umožňujú svojimi aktivitami seniorom zostať sociálne aktívnymi. Počas celého roka navštevujú seniorov a rozprávajú sa s nimi, chodia na prechádzky, kreslia či hrajú spoločenské hry. Seniori sa vždy tešia na stretnutia s nimi a sú vždy veľmi šťastní a usmiati a to je práve cieľom týchto stretnutí.

dobrovolnictvo, bratislava, srdce na dlani, BDC, chcem pomoct