Výnimočné ocenenie

V roku 2019 ocenenie získala Liga proti rakovine za svoj projekt Deň narcisov

Deň narcisov je verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 23-krát. Finančné prostriedky sú vyžité na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku, ako aj na prevenciu, vzdelávanie, výchovu, podpora výskumu a podporu nemocničných a zdravotníckych zariadení. Umožnili poskytovať konkrétnu pomoc onkologickým pacientom, ktorá má pre nich veľký význam. Do zbierky sa tento rok zapojilo takmer 15.500 dobrovoľníkov.

dobrovolnictvo, bratislava, srdce na dlani, chcem pomoct, BDC