Odborné znalosti
1. Čo to znamená dobrovoľníctvo?

Správne

Nesprávne

Aby človek o sebe mohol povedať, že je dobrovoľník, jeho činnosť musí spĺňať tri kritériá. Po prvé je neplatená, teda nedostáva za ňu finančnú odmenu (ani symbolickú). Po druhé vykonáva ju na základe slobodnej vôle a slobodného rozhodnutia a nikto ho do nej nemôže nútit. Robí ju vo svojom vlastnom voľnom čase - po práci, po škole alebo cez víkendy. A po tretie robí ju v prospech iných (ľudí, organizácií, spoločnosti, prírody, zvierat). Dobrovoľníctvom je možné pomáhať rôznym organizáciám alebo jednotlivcom mimo našej rodiny. V dnešnej dobe sa už nemusíme báť, že by niekto zneužil naše dobré srdce a ochotu pomáhať. Od roku 2011 máme zákon o dobrovoľníctve, ktorý vyššie uvedené presne definuje! S organizáciou sa dohodneme na spolupráci ústnou formou alebo môžeme uzavrieť aj písomnú zmluvu, ktorá vyzerá napríklad takto. Obr. č.1 (https://www.dobrovolnictvoba.sk/na-stiahnutie/pravne-dokumenty/)

2. Koľko času by mal mať dobrovoľník ?

Správne

Nesprávne

Treba byť realistom. Ak má človek doma dve deti, pracuje 10 hodín denne a platí hypotéku, určite nebude mať čas pravidelne pomáhať iným ľuďom. A je to úplne v poriadku, pretože inak by mohol ohroziť nielen seba, ale aj klientov alebo organizáciu, ktorej chce pomôcť. To isté platí v prípade, ak chce človek dobrovoľníčiť na úkor svojej rodiny či práce alebo si chce dobrovoľníctvom riešiť nejaký osobný problém, či sa mu venovať každý jeden deň. Odpoveď je opäť- teraz radšej nie! Veď s dobrovoľníctvom sa dá začať kedykoľvek, čiže až v čase keď bude človek mať popri rodine, práci, škole a záľubám dostatok času. Aj keby to malo byť až na dôchodku. Aj vtedy pozor na čas! Ideálne je pomáhať 2- 4 hodiny týždenne pri pravidelnom dobrovoľníctve alebo raz za týždeň, mesiac či rok pri jednorázových aktivitách. Dôležité však je vždy sa vopred dohodnúť a informovať, aby koordinátor dobrovoľníkov vedel s kým počítať a s kým nie. Ak potrebuješ viac informácií, prečítaj si napríklad náš blog na tému, prečo sa ľudia nezapájajú do dobrovoľníctva alebo nás kontaktuj na info@dobrovolnictvoba.sk

3. Dá sa dobrovoľníctvom aj niečo naučiť?

Správne

Nesprávne

Dobrovoľníctvo poskytuje priestor na sebarealizáciu a možnosť objaviť vlastný potenciál prostredníctvom konkrétnych nápadov a projektov, spojených so spätnou väzbou a hodnotením jednotlivých aktivít. Prostredníctvom dobrovoľníctva sa človek naučí spoluzodpovednosti, získava nové vedomosti a zručnosti v rôznych oblastiach a nadobúda stále viac skúseností v konkrétnej oblasti. Pozri si príklad toho, čo získali dobrovoľníčky

Barbora (Greenpeace) www.youtube.com/watch

Erika (Bratislavské dobrovoľnícke centrum) www.youtube.com/watch

Kaja (občianske združenie Katarínka) www.youtube.com/watch

Veronika (Depaul Slovensko) www.youtube.com/watch

Vanda (Centrum Memory) www.youtube.com/watch

4. Má dobrovoľník nejaké práva alebo povinnosti?

Správne

Nesprávne

Dobrovoľníctvo je zodpovednosť. A z toho vyplývajú určité práva ale aj povinnosti. Tak napríklad, človek má právo vedieť, čo konkrétne bude v rámci dobrovoľníckej aktivity robiť. Čím podrobnejšie, tým lepšie aby neskôr neprišlo k zbytočným nedorozumeniam. Má právo na zaškolenie a pravidelnú podporu zo strany organizácie, ako aj právo na to, aby mu/jej boli zabezpečené vhodné podmienky pre výkon dobrovoľníckej aktivity. Rovnako má človek právo na spätnú väzbu, morálne a písomné ohodnotenie svojej dobrovoľníckej činnosti a potvrdenie o jej výkone. Okrem práv má samozrejme aj povinnosti. Tou najdôležitejšou je plniť si úlohy, ku ktorým sa zaviazal či už písomne alebo ústne. O dodržiavaní časov a termínov sa ani baviť nemusíme, treba ich dodržať. Dobrovoľník má tiež povinosť zúčastňovať sa supervízií alebo intervízií, ak to organizácia vyžaduje.

Dobrovoľník nie je samozrejme jediný, kto má svoje práva a povinnosti. Tie má aj organizácia. Medzi tie najdôelžitejšie práva patrí napríklad možnosť vybrať si dobrovoľníka na základe vopred stanovených kritérií. Pozrite si, prečo a podľa čoho si vyberajú dobrovoľníkov napríklad v Mládeži ulice www.youtube.com/watch

Ak ťa zaujímajú detaily a chceš zistiť ako byť dobrovoľníkom a nie nevoľníkom, prečítajte si aj náš blog alebo nám napíšte na info@dobrovolnictvoba.sk

5. Je dôležité, aby bol v každej organizácii koordinátor dobrovoľníkov?

Správne

Nesprávne

Predstaviť si firmy bez manažérov je ťažké. Pretože to by si akýkoľvek zamestnanec sám určoval čo bude robiť a čo nie bez ohľadu na potreby firmy. Asi by to nefungovalo. A rovnako by to nefungovalo ani pri dobrovoľníctve. Manažérom dobrovoľníkov je ich koordinátor. Nejde o žiadnu dobrovoľnícku pozíciu. Je to uznaná profesia, ktorá je zapísaná v Národnej sústave povolaní. Koordinátor zodpovedá za kompletný manažment dobrovoľníckeho programu v organizácií. Musí vedieť dobrovoľníkov vybrať, zaškoliť, manažovať, motivovať, udržať aj odmietnuť. Je pre organizáciu zárukou kvality.

Ak ťa zaujíma viac detailov ohľadne pozície koordinátora dobrovoľníkov/čok, prečítaj si náš blog alebo nám napíš na info@dobrovolnictvoba.sk

Vyhodnoť Vyhodnoť Vyhodnoť