Venujte nám Vaše 2% (3%) z dane.

dobrovolnictvo, podpora, darovať, 2 percenta, 2%, 3 percenta, 3%, pomoc, bratislava, BDC

Venujte nám Vaše 2% (3%) z dane.

Ako občianske združenie, naša činnosť závisí výlučne od finančných zdrojov, ktoré si musíme hľadať a zabezpečovať sami. Vaše % z dane sa u nás premenia na podporu dobrovoľníkov v dobrovoľníckom programe Som tu pre teba, Čítankovo a Rýchla rota, na podporu koordinátorov dobrovoľníkov v jednotlivých zariadeniach, na podporu dobrovoľníctva a propagáciu nášho dobrovoľníckeho kvízu, na nové dobrovoľnícke programy pre seniorov, na podporu kampane Týždňa dobrovoľníctva, na odmenenie dobrovoľníkov Srdcom na dlani, na šírenie dobrovoľníctva ako cesty k zamestnaniu, a na mnohé iné.

Postup, ak Vám daňové priznanie robí zamestnávateľ

Do 15.02.2019 bolo potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Ak ste tak urobili, môžete teraz požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech BDC poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. 

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali. (Ak ste spolupracovali s nami, napíšte nám na ahoj(zavinac)dobrovolnictvoba.sk. Potvrdenie vám zašleme ASAP poštou alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne u nás.

Naše údaje nájdete v tomto Vyhlásení- to si môžete vytlačiť a dopísať sumu, ktorú nám chcete poukázať. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám práve Vy zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas.

Následne všetky tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane a Potvrdením o odpracovaní dobrovoľníckych hodín (ak ste dobrovoľníčili) doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost. 

Ďakujeme!

Naše údaje: 

  • Obchodné meno (Názov): Bratislavské dobrovoľnícke centrum
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO/SID: 42267111
  • Sídlo: Stará Tržnica, Nám. SNP 25, 811 01 Bratislava

ZA VAŠE PERCENTÁ VÁM VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME. POUŽIJEME ICH NA FINANCOVANIE NAŠICH PROJEKTOV. Ak sa vám naša práca páči a chcete nás podporovať pravidelne, môžete využiť tento darcovský portál.

Tím BDC