Venujte nám Vaše 2% (3%) z dane.

dobrovolnictvo, bratislava, chcem darovať, chcem pomoct, 2 percenta, 2%, 3 percenta, 3%, pomoc, BDC

Venujte nám Vaše 2% (3%) z dane.

Tešíme sa, že aj v roku 2020 chcete spolu s nami šíriť dobro. Vami venované percentá sa u nás premenia na podporu dobrovoľníckeho programu Čítankovo, v ktorom seniorky- dobrovoľníčky čítajú deťom v materských škôlkach rozprávky.

Naše údaje:

 • Obchodné meno (Názov): Bratislavské dobrovoľnícke centrum
 • Právna forma: Občianske združenie
 • IČO/SID: 42267111
 • Sídlo: Stará Tržnica, Nám. SNP 25, 811 01 Bratislava

Ako darovať 2-3% v roku 2020- zamestnanci

 1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (V2Pv18_P). 
 3. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (V2Pv18) – veľmi pozorne si prečítajte poznámky. Nesprávne vyplnené tlačivo je neplatné. 
 4. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám práve Vy zaslali svoje percentá, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (dozvieme sa to však až v roku 2021).
 5. Do 30.04.2020 obe tieto tlačivá doručte na daňový úrad v mieste vášho trvalého bydliska.

Ďakujeme!
Tím BDC

Ako darovať 2-3% v roku 2020- fyzické osoby

 1. Vypočítajte si 2% alebo 3% (iba ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali)  z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať
 2. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. 
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie
 4. Tlačivo typu A  nájdetu tu a vzor elektronického formulára na tlačivo typu B nájdete tu.
 5. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2 %/3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (dozvieme sa iba vaše meno a adresu).
 6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 03. 2020) na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 7. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 8. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa.

Ďakujeme!
Tím BDC

Ako darovať 2-3% v roku 2020- právnické osoby

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si vaše 1,0 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech BDC. Poukázať môžete aj menej ako 1,0 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 3. POZOR: Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. 3. 2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii), tak môže poukázať iba 1,0 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0 % z dane. Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. 3. 2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane.
 4. Všetky právnické osoby – podnikatelia majú povinnú elektronickú komunikáciu s daňovým úradom, a tak vypĺňajú daňové priznanie elektronicky napríklad priamo vo svojom konte na stránke finančnej správy. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Naše údaje nájdete vyššie.
 5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 6. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 7. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 8. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Ďakujeme!
Tím BDC

Ak sa vám naša práca páči a chcete nás podporovať pravidelne, môžete využiť tento darcovský portál.