Projekty

Žijeme na takom mieste, aké si vytvoríme. Tvorte spolu s nami a zapojte sa v septembri do Bratislavského týždňa dobrovoľníctva. 

Trh dobrovoľníctva je zmysluplné podujatie, ktoré organizuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum a ktoré prepája ľudí, ktorí chcú pomáhať s organizáciami, ktoré ich pomoc potrebujú. 

Dobrovoľnícky program ´Som tu pre teba´ je zameraný na doučovanie detí a trávenie času s deťmi so sociálne slabších rodín - konkrétne s deťmi v krízovom centre v Bratislave. Program prebieha individuálne, to znamená, že jeden dobrovoľník/čka sa venuje jednému dieťatu- tomu istému počas celého programu.

Rýchla rota je program pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí nevykonávajú pravidelnú dobrovoľnícku činnosť ale pomáhajú pri realizácií jednorázových aktivít vo vybranej organizácii.

Čítankovo je medzigeneračný dobrovoľnícky program, v rámci ktorého seniori cítajú deťom v materských škôlkach v Bratislave. Čítankovo prináša deťom aj seniorom žijúcim v Bratislave možnosť sa navzájom spoznávať cez príbehy a prináša tak spoločnú radosť ku knižkám a rozprávkových príbehom.

V roku 2016 sme sa rozhodli pokračovať v tradícii Oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok na regionálnej úrovni. 

Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sú známkou kvality, ktorú organizácia môže získať a ukázať tak verejnosti aj donorom, že sa oplatí s nimi spolupracovať.

D-zručnosti pre zamestnanie je online nástroj, vďaka ktorému si dobrovoľníci a dobrovoľníčky uvedomia, pomenujú, zaznamenajú a preukážu kompetencie, ktoré počas dobrovoľníckej činnosti získali alebo si rozvinuli.

DOBROkarta je unikátny spôsob, ako môžete odmeniť svojich dobrovoľníkov, dobrovoľníčky, koordinátorov a koordinátorky. 

Cieľom projektu YALTA, je vytvoriť tímy mladých nevidiacich/slabozrakých dobrovoľníkov s dobrovoľníkmi, ktorý nie sú zrakovo znevýhodnení. 

Dobrovoľníctvo poskytuje mladým ľuďom priestor na zvyšovanie kompetencií, sebarealizáciu a možnosť objavenia vlastného potenciálu prostredníctvom konkrétnych nápadov a projektov. Ako to vieme?

Poslaním Bratislavského dobrovoľníckeho centra je združovať tých, ktorí sú ochotní pomáhať tým organizáciám, ktoré túto pomoc pri svojej každodennej činnosti potrebujú, ako aj učiť organizácie, ako s dobrovoľníkmi pracovať. 

V období od apríla do decembra 2014 sme spolupracovali s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií na projekte inkluzívneho dobrovoľníctva mladých do 30 rokov s názvom Dobrovoľníctvo pre všetkých.

Darujte seba ľuďom, ktorí vás potrebujú a urobte niekomu krajšie Vianoce"  je jednou z kampaní BDC, prostredníctvom ktorej sa môžete v období od 12.12.2013 do 6.1.2014 zapojiť do niekoľkých vianočných dobrovoľníckych ponúk. A čo z toho?

Aj počas Vianočného obdobia sa Bratislavské dobrovoľnícke centrum snaží podporovať myšlienku dobrovoľníctva a ponúknuť možnosti darovania času a samých seba tým, ktorí to potrebujú. 

Piatok 13.septembra 2013 prebehlo oficálne otvorenie BDC. Kampaň "Hľadáme dobrovoľných darcov orgánov" pritiahla prvých darcov. S jej vytvorením a realizáciou nám pomohla reklamná agentúra Triad Advertising a mediálna agentúra iProspect za čo im ĎAKUJEME.