Projekty

Žijeme na takom mieste, aké si vytvoríme. Tvorte spolu s nami a zapojte sa v septembri do Bratislavského týždňa dobrovoľníctva. 

Trh dobrovoľníctva je zmysluplné podujatie, ktoré organizuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum a ktoré prepája ľudí, ktorí chcú pomáhať s organizáciami, ktoré ich pomoc potrebujú. 

Dobrovoľnícky program ´Som tu pre teba´ je zameraný na doučovanie detí a trávenie času s deťmi so sociálne slabších rodín - konkrétne s deťmi v krízovom centre v Bratislave. Program prebieha individuálne, to znamená, že jeden dobrovoľník/čka sa venuje jednému dieťatu- tomu istému počas celého programu.

Rýchla rota je program pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí nevykonávajú pravidelnú dobrovoľnícku činnosť ale pomáhajú pri realizácií jednorázových aktivít vo vybranej organizácii.

Čítankovo je medzigeneračný dobrovoľnícky program, v rámci ktorého seniori cítajú deťom v materských škôlkach v Bratislave. Čítankovo prináša deťom aj seniorom žijúcim v Bratislave možnosť sa navzájom spoznávať cez príbehy a prináša tak spoločnú radosť ku knižkám a rozprávkových príbehom.

V roku 2016 sme sa rozhodli pokračovať v tradícii Oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok na regionálnej úrovni. 

DOBROkarta je unikátny spôsob, ako môžete odmeniť svojich dobrovoľníkov, dobrovoľníčky, koordinátorov a koordinátorky. 

Cieľom projektu YALTA, je vytvoriť tímy mladých nevidiacich/slabozrakých dobrovoľníkov s dobrovoľníkmi, ktorý nie sú zrakovo znevýhodnení. 

Dobrovoľníctvo poskytuje mladým ľuďom priestor na zvyšovanie kompetencií, sebarealizáciu a možnosť objavenia vlastného potenciálu prostredníctvom konkrétnych nápadov a projektov. Ako to vieme?

D-zručnosti pre zamestnanie je online nástroj, vďaka ktorému si dobrovoľníci a dobrovoľníčky uvedomia, pomenujú, zaznamenajú a preukážu kompetencie, ktoré počas dobrovoľníckej činnosti získali alebo si rozvinuli.

Poslaním Bratislavského dobrovoľníckeho centra je združovať tých, ktorí sú ochotní pomáhať tým organizáciám, ktoré túto pomoc pri svojej každodennej činnosti potrebujú, ako aj učiť organizácie, ako s dobrovoľníkmi pracovať. 

V období od apríla do decembra 2014 sme spolupracovali s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií na projekte inkluzívneho dobrovoľníctva mladých do 30 rokov s názvom Dobrovoľníctvo pre všetkých.

Darujte seba ľuďom, ktorí vás potrebujú a urobte niekomu krajšie Vianoce"  je jednou z kampaní BDC, prostredníctvom ktorej sa môžete v období od 12.12.2013 do 6.1.2014 zapojiť do niekoľkých vianočných dobrovoľníckych ponúk. A čo z toho?

Aj počas Vianočného obdobia sa Bratislavské dobrovoľnícke centrum snaží podporovať myšlienku dobrovoľníctva a ponúknuť možnosti darovania času a samých seba tým, ktorí to potrebujú. 

Piatok 13.septembra 2013 prebehlo oficálne otvorenie BDC. Kampaň "Hľadáme dobrovoľných darcov orgánov" pritiahla prvých darcov. S jej vytvorením a realizáciou nám pomohla reklamná agentúra Triad Advertising a mediálna agentúra iProspect za čo im ĎAKUJEME.