Regionálne oceňovanie SRDCE NA DLANI

dobrovoľníctvo, Bratislava, BDC, Srdce na dlani

„Srdce na dlani“ je ocenenie Bratislavského dobrovoľníckeho centra, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju:

 • ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov aj kolektívov) a ich projektov za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod.
 • ide aj o ocenenie koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.
 • ako aj o ocenenie za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.

V roku 2016 sme sa rozhodli pokračovať v tradícii oceňovania, ktoré v roku 2002 SAIA prestala realizovať. S oceňovaním následne začalo občianske združenie C.A.R.D.O., to však bolo realizované len do roku 2011, kedy svoj lokálny charakter zmenilo na celoslovenský. Regionálne oceňovanie „Srdce na dlani“ uskutočňuje aj Prešovské dobrovoľnícke centrum, Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a Nitrianske dobrovoľnícke centrum.

Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, 5. decembra a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov, 5. novembra. Ocenenie sa udeľuje v nasledovných kategóriách: 

 • dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii
 • dobrovoľníctvo v sociálnej oblasti
 • dobrovoľníctvo v oblasti zdravotníctva
 • dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia
 • dobrovoľníctvo v oblasti kultúry
 • dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania
 • dobrovoľnícky projekt roka
 • podpora dobrovoľníctva
 • koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok

Štatút SRDCE NA DLANI 2017

O pridelení nominácií v jednotlivých kategóriach rozhoduje tento rok 5 - členná nezávislá komisia v zložení: Karina Andrášiková- predsedkyňa komisie (koordinátorka roka 2016, Mládež ulice); Katarína Kňažíková (IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže); Pavla Mašková (Nadácia SLSP); Katarína Králiková (PDCO/ UMC); Monika Hricáková (Dom Quo Vadis).

Tlačová správa SRDCE NA DLANI 2017