Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

štandardy kvality práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, kvalita práce, dobrovoľníctvo, Bratislava

Má už vaša organizácia aspoň jednu hviezdičku? Nie? Tak to je najvýšší čas s procesom začať. Je to známka kvality a donorom, partnerom ale najmä dobrovoľníkom dokážete, že podporovať a pracovať pre Vašu organizáciu sa oplatí.

Štandardy kvality práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami nám ukážu, kto s nimi pracuje kvalitne a kto na sebe ešte potrebuje zapracovať. Počet organizácií sa na Slovensku stále zväčšuje, aktuálne je ich 176! Okrem toho, štandardy kvality boli zahrnuté aj do grantových výziev 2 veľkých donorov a ďalších 11 donorov prisľúbilo, že tak urobia čoskoro. Tu nájdete viac.

Skúste si zodpovedať nasledujúcich pár otázok

 • Chcete pracovať s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami kvalitne a dobre?
 • Máte chuť niečo zlepšiť, no neviete, ako na to?
 • Máte vytvorený systém práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami?
 • Chcete byť zaujímavou organizáciou a dokázať, že ste dobrí?
 • Zaujíma Vás, ako sa pri práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami vyhnúť problémom?
 • Chcete ukázať donorom, že to s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami viete? 

Ak ste aspoň na jednu z otázok odpovedali áno, je tu čas na získanie známky kvality s názvom „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme!"

Známka kvality má tri stupne

Môžete získať základný, vyšší a navyšší štandard! K získaniu známky kvality je potrebné overiť váš systém práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami v nasledujúcich, na seba nadväzujúcich krokoch:

 • Najprv svoju organizáciu sami ohodnotíte prostredníctvom nasledujúceho formulára (na správne načítanie formulára je potrebné inštalovať najnovší Adobe Reader) a zašlete ho do jednej z organizácií, ktorá je externým hodnotiteľom. Podrobné informácie o sebahodnotení nájdete v tomto manuáli.

Momentálne externé hodnotenie realizujú v Bratislave nasledovné organizácie:

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií: standardy@dobrovolnickecentra.sk 

Bratislavské dobrovoľnícke centrum: info@dobrovolnictvoba.sk 

 • Externý hodnotiteľ sa s Vami spojí a udelí/neudelí známku kvality určitého stupňa. Proces externého hodnotenia trvá približne 1-3 mesiace v závislosti od toho, nakoľko máte k dispozícii všetky materiály, ktoré dokážu, či istý štandard spĺňate.

Štandardy sú zamerané na tieto oblasti práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami

 • Koordinácia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Právny a etický rámec
 • Finančné a materiálne zdroje pre dobrovoľníctvo
 • Začlenenie do tímu
 • Náplň práce a profil dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Nábor a výber dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Zaškolenie a príprava dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Komunikácia s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a ich podpora
 • Ocenenie a uznanie
 • Evidencia, dokumentácia, hodnotenie dobrovoľníckeho programu
štandardy kvality práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, manažment dobrovoľníkov, značka kvality, s dobrovoľníkmi to vieme, dobrovoľníctvo

Podrobnejšie informácie o tvorbe štandardov kvality manažmentu dobrovoľníkov a základných výstupoch nájdete v tejto publikácii.

Alebo nás kontaktujte na info@dobrovolnictvoba.sk.

Zoznam organizácií, ktoré už získali štandard kvality!