Trh dobrovoľníctva

Bratislavské dobrovoľnícke centrum organizuje TRH DOBROVOĽNÍCTVA pravidelne, niekoľko krát do roka v Bratislave. Trh dobrovoľníctva je jednou z foriem, ako pomôcť nielen organizáciám ale aj dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, nájsť si pre seba tú pravú dobrovoľnícku aktivitu. Je určený na vzájomné prepájanie tých ktorí chcú pomáhať, s tými, ktorí to potrebujú. 

Termíny Trhov dobrovoľníctva v roku 2018

V roku 2018 organizujeme Trh dobrovoľníctva v nasledovných termínoch:

dobrovolnictvo, bratislava, BDC, trh dobrovolnictva