Tréningy

dobrovolnictvo, brativala, dobrovolnik, chcem pomoct, skolenie, manazment dobrovolnikov, vzdelavanie

Akreditované vzdelávanie začína už túto jar. V roku 2019 sme pre koordinátorov dobrovoľníkov a záujemcov opätovne pripravili sériu 8. školení, ktoré im poskytnú náležité teoretické a praktické vedomosti. Nadobudnuté zručnosti a konkrétne metódy budú môcť uplatniť pri práci s dobrovoľníkmi. Viac informácií nájdete po rozkliknutí textu.

Bratislavské dobrovoľnícke centrum, v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií každoročne organizuje akreditovaný tréning Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Tréning je otvorený pre organizácie z celého Slovenska.

Supervízie sú určené pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky v mimovládnych a verejných organizáciách (občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie, a pod.), ktorí pracujú s dobrovoľníkmi.

Zoznamka s dobrovoľníctvom poskytuje možnosť získania informácií o dobrovoľníctve pre tých záujemcov a záujemkyne, ktorí chcú s dobrovoľníctvom začat, ale nevedia kde a ako. Záujemcovia a záujemkyne dostanú na úvod hlavné informácie o tom, čo je to vlastne dobrovoľníctvo a aké formy dobrovoľníctva existujú. Aké sú ich práva a povinnosti ako dobrovoľníkov. Čo zabezpečuje organizácia, v ktorej dobrovoľníctvo vykonávajú a čo nie. Sú informovaní aj o etike v dobrovoľníctve a o tom, čo môžu vďaka dobrovoľníctvu získať. Vďaka týmto informáciám majú záujemcovia o dobrovoľníctvo možnosť zistiť, na aký typ dobrovoľníctva sa hodia, čo im vyhovuje a čo nie.

Druhé stredy sú tréningy pre koordinátorov a koordinátorky dobrovoľníkov, ktoré prioritne zameriavame na témy, priamo súvisiace s koordináciou dobrovoľníkov/ čiek a manažmentom s tým súvisiacim. Témy sú nastavené tak, aby ich vedeli využiť nielen začínajúci koordinátori a koordinátorky, ale aj tí skúsenejší. Tréning je zároveň priestorom na zdieľanie skúseností, či problémov. Účastníci sa tak navzájom lepšie spoznajú a môžu si poradiť, pokiaľ s danou problematikou už majú nejakú skúsenosť. Je to tiež miesto na nadviazanie nových kontaktov a pracovných partnerstiev.