Druhé stredy- workshopy o koordinovaní dobrovoľníkov

Dobrovoľníci sú ľudia. Sú to tí, ktorí zdarma a bez nároku na finančnú odmenu odovzdávajú svoju energiu a čas, ale aj zručnosti pre niekoho iného. Vybrať, zaškoliť, motivovať a udržať si týchto ľudí však bez kvalitného koordinátora/ky dobrovoľníkov/čok nie je možné. Dobrý koordinátor/ka je zárukou kvality každého dobrovoľníckeho programu.

Prečo? Pretože koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok je ako manažér vo firme. Manažér v úspešnej firme je nielen za svoju prácu platený, ale musí byť aj dostatočne kvalifikovaný, mať potrebné kompetencie pre svoju prácu, stále sa vzdelávať, pravidelne komunikovať a motivovať svojich zamestnancov. Ak je kvalitný manažér, rastú aj zamestnanci, firma, klienti. To isté platí aj pre koordinátorov/ ky dobrovoľníkov/čok. 

Čo to prinesie? Investícia do vzdelávania koordinátora/ky dobrovoľníkov/čok a do vytvorenia si kvalitného dobrovoľníckeho programu vám prinesie lepších, kvalitnejších, dlhodobých a aktívnych dobrovoľníkov/čok, ktorí sú pre vás neoceniteľnou pomocou.

Ako na to? Prihláste sa na jeden z našich tohtoročných tréningov, ktoré realizujeme:

ROK 2018

ROK 2017

 • Grafický dizajn pre neziskovky (8. február 2017, 9:00- 12:00)
 • Vyhľadávanie a nábor dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (8. marec 2017, 9:00- 12:00)
 • Výber dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ich príprava a zaškolenie (12. apríl 2017, 9:00- 12:00)
 • Dobrovoľníci na jedno použitie (10. máj 2017, 9:00- 12:00)
 • Supervízia a psychohygiena pre koordinátorov/ky a dobrovoľníkov/čky (14. jún 2017, 9:00- 12:00)
 • Motivácia a komunikácia v dobrovoľníctve (13.september 2017, 9:00-12:00)
 • Prezentačné zručnosti pre koordinátorov/ky dobrovoľníkov/čok (11.október 2017, 9:00-12:00)
 • Individuálny fundraising neziskoviek (8.november, 9:00-12:00)

ROK 2016

 • Legislatíva v dobrovoľníctve- kedy ju potrebujeme?
 • Tréning manažmentu dobrovoľníkov/čok so znevýhodnením.
 • Prezentačné zručnosti pre koordinátorov dobrovoľníkov.
 • Písanie projektov pre začiatočníkov- A JE TO! 
 • Fundraising pre koordinátorov dobrovoľníkov- Aj bežní ľudia môžu financovať váš projekt či organizáciu.
 • Grafický dizajn pre koordinátorov dobrovoľníkov.
 • Seminár manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

ROK 2015

V roku 2015 sme organizovali tieto tréningy:

 • Seminár manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Ako efektívne hľadať ihlu v kope sena!
 • D-zručnosti pre zamestnanie a vaša známka kvality
 • Tréning manažmentu dobrovoľníkov/čok so znevýhodnením
 • Moje malé modré z neba
 • Prezentačné zručnosti
 • Ako motivovať a udržať dobrovoľníkov?
 • Arteterapia ako nástroj pre koordinátorov dobrovoľníkov.
 • Legislatíva v dobrovoľníctve- kedy ju potrebujeme?

V roku 2015 sme organizovali 8 tréningov, ktorých sa spolu zúčastnilo 74 koordinátorov a koordinátoriek.

ROK 2014

V roku 2014 sme sa venovali počas tréningov venovali nasledujúcim témam:

 • Sociálne médiá a práca s dobrovoľníkmi
 • Ihla v kope sena alebo ako hľadať vhodných dobrovoľníkov?
 • Písanie projektov pre začiatočníkov
 • Špecifiká manažmentu nezamestnaných dobrovoľníkov
 • Problém/ konflikt s dobrovoľníkom alebo čo s problematickým dobrovoľníkom?
 • Dobrovoľník/ čka na jednorázové použitie
 • Ako horieť a nevyhorieť?
 • Načo je supervízia pri práci s dobrovoľníkmi?
 • Legislatíva v dobrovoľníctve- kedy ju potrebujeme? 

V tomto roku sa konalo 7 tréningov, ktorých sa zúčastnilo viac ako 90 koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov/ čok.

ROK 2013

V roku 2013 sme organizovali tréningy na nasledujúce témy:

 • Môžeme si dovoliť vyberať?
 • Motivovaný a udržateľný dobrovoľník- ideál, ktorý neexistuje?
 • Kto hľadá, nájde

Počas roka sme zorganizovali 3 tréningy, ktorých sa spolu zúčastnilo viac ako 30 koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov/ čok.