Večerná škola manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

dobrovolnictvo, bratislava, manazment, BDC

Investícia do vzdelávania koordinátora/ky dobrovoľníkov/čok a do vytvorenia si kvalitného dobrovoľníckeho programu vám prinesie lepších, kvalitnejších, dlhodobých a aktívnych dobrovoľníkov/čky, ktorí pre vás budú neoceniteľnou pomocou.

Večerná škola je určená pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky, ktorí už pracujú s dobrovoľníkmi/čkami. Je určená pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť a zdieľať s ostatnými, ako dobrovoľníkov/čky hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať. Večerná škola je tiež určená pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky, ktorí sa vo svojej práci venujú oblastiam prípravy a aktivity mladých ľudí v oblasti globálneho vzdelávania (rozvojové vzdelávanie, enviromentálne vzdelávanie, multikultúrne vzdelávanie, mierové vzdelávanie, vzdelávanie k ľudským právam a pod.) a mobility mladých ľudí. 

Vyškolený/á koordinátor/ ka zároveň môže pre svoju organizáciu získať jeden zo štandardov kvality práce s dobrovoľníkmi.

Počas večernej školy sa venujeme týmto témam:

 • čo je to manažment dobrovoľníkov/čok a prečo ho potrebujeme?
 • príprava a plánovanie dobrovoľníckeho programu
 • získavanie dobrovoľníkov/čok
 • výber dobrovoľníkov/čok
 • príprava dobrovoľníkov/čok
 • uzatvorenie zmluvy s dobrovoľníkom/čkou
 • evidencia dobrovoľníkov/čok
 • vedenie a podpora dobrovoľníkov/čok
 • supervízia a psychohygiena pre koordinátorov/ky a dobrovoľníkov/čky
 • hodnotenie dobrovoľníckeho programu
 • ukončenie spolupráce s dobrovoľníkom/čkou
 • štandardy kvality a D-zručnosti pre zamestnanie
 • manuál dobrovoľníckeho programu

Celkový rozsah: 16 hodín (12 hodín školenia a 4 hodiny dištančne, tj. konzultácie a kontrola manuálu dobrovoľníckeho programu). Večernú školu budeme realizovať v termíne marec- jún 2018, spolu pôjde o 4 tréningy + 4 hodiny budú dištančné. Jeden tréning bude trvať 3 hodiny. Jednotlivé školenia sa budú konať v termínoch 14.3; 11.4; 16.5; 13.6. v čase 16:00- 19:00 hod. Minimálny a maximálny počet účastníkov: 4- 10 osôb.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom tohto online registračného formulára a následne uhradením faktúry, ktorú vám obratom zašleme. Cena pre účastníka/čku celej večernej školy (zahŕňa občerstvenie a štúdijný materiál): 60 EUR (pre organizácie registrované v databáze BDC)/ 120 EUR (pre neregistrované organizácie).

V prípade, že máte záujem absolvovať len niektoré školenia je cena pre účastníka/čku za jedno školenie (zahŕňa občerstvenie a štúdijný materiál): 20 EUR (pre organizácie registrované a aktivované v databáze BDC)/ 40 EUR (pre organizácie neregistrované a neaktivované v databáze BDC). V takom prípade nás prosím kontaktujte emailom na nižšie uvedenú emailovú adresu.

Trénerky Večernej školy:

Ak máte nejaké otázky budeme radi, ak nás budete kontaktovať emailom na info@dobrovolnictvoba.sk  

Tím BDC