Supervízie pre dobrovoľníkov a koordinátorov dobrovoľníkov

Supervízie sú určené pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky v mimovládnych a verejných organizáciách (občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie, a pod.), ktorí pracujú s dobrovoľníkmi.

V supervízii ide o overovanie si správnosti a efektívnosti vlastných postupov pri svojej práci, ich korigovanie, predchádzanie vyhoreniu, prevencii poškodenia klientov, dobrovoľníkov, seba a zvyšovanie profesionality pracovníka/čky – získavanie nových skúseností a informácií, kvalitnejšiu spoluprácu s ďalšími kolegami v práci, a tým zvyšovanie profesionálnej odbornosti v tíme.

Vďaka supervízii si overíte správnosť a efektivitu vlastných postupov pri práci a ich korigovanie. Prispejete tak k predchádzaniu vyhorenia pracovníkov a prevencii poškodenia klientov, dobrovoľníkov aj seba.

Účastníci a účastníčky si zlepšia svoje odborné vedomosti a doplnia znalosti a zručnosti v oblasti, v ktorej pracujú (napr. ako motivovať dobrovoľníkov, ako riešiť konflikty, ako tvoriť dobrý tím, ako pracovať s klientom a pod.). Zároveň sa naučia prekonávať prekážky a budovať dobré vzťahy a atmosféru v organizácii. 

Ponúkame aj individuálne a skupinové supervízie pre dobrovoľníkov, koordinátorov a profesionálov v dobrovoľníckych organizáciách. Ponúkame otvorené skupinové supervízie. Ak potrebujete pripraviť konkrétnu ponuku zodpovedajúcu vašim potrebám, kontaktujte nás. Konkrétny program supervízie bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov.