Trh dobrovoľníctva

Trh dobrovoľníctva

Bratislavské dobrovoľnícke centrum organizuje Trh dobrovoľníctva pravidelne, niekoľko krát do roka v Bratislave. Jeho cieľom je predstaviť ľuďom dobrovoľníctvo a predstaviť im organizácie v našom kraji, ktoré aktuálne hľadajú dobrovoľníkov a dobrovoľníčky na svoje aktivity. Zúčastniť sa však môže ktokoľvek, aj ľudia, ktorí dobrovoľníctvo ešte neskúsili ale prídu sa zo zvedavosti pozrieť, lebo sa chcú dozvedieť viac, spoznať niečo nové, prezrieť si dobrovoľnícke ponuky alebo sa zapojiť do workshopov a možno v budúcnosti začať dobrovoľníčiť. 

Partneri

V roku 2020 organizujeme Trhy dobrovoľníctva vďaka finančnej podpore: MŠVVaŠ v SR, IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže a projekt Európske zbory solidarity, ktorý je financovný z finančných prostriedkov Európskej Únie v rámci programu Erazmus +.