Vysvetlivky k Bratislavskému týždňu dobrovoľníctva

Čo je to dobrovoľnícka aktivita

Dobrovoľnícka aktivita prispieva k riešeniu konkrétnej situácie priamo v organizácii, komunite, či meste. Patria sem:

  • manuálne práce - čistenie parkov, lesov, záhrad; maľovanie miestností, zábradlí, plotov a natieranie lavičiek v parkoch, záhradách, na ihriskách; pomoc s rekonštrukčnými prácami kultúrnych pamiatok a bunkrov; pomoc pri upratovaní a umývaní okien a pod.
  • návštevy, sprevádzanie a venovanie času tým, ktorí ocenia vašu prítomnosť - seniori, ľudia so znevýhodnením, ľudia bez domova a pod.
  • expertné dobrovoľníctvo- experti na rôzne oblasti môžu poskytnúť svoje odborné znalosti a čas, aby pomohli ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Počas Týždňa dobrovoľníctva môžete otvoriť svoje dvere a venovať čas svojich expertov komunite. Sami si určíte témy, na ktoré ste expert, ako aj čas a počet účastníkov, ktorí sa s vami v jednom termíne môžu prísť poradiť. Inšpirovať sa môžete minulými rokmi kedy napríklad ASSP pripravilo ochutnávku tréningov a supervízie, firma binary-bay, s.r.o venovala svoje programátorské zručnosti, zamestnanci agentúr Carat Slovensko a Triad Advertising venovali svoje odborné PR, grafické a manažérske zručnosti.
  • vlastná aktivita- je akákoľvek dobrovoľnícka aktivita prospešná pre komunitu, prírodu, spoločnosť okolo nás, ktorú si ako skupina sami navrhnete a zorganizujete pod hlavičkou Týždňa dobrovoľníctva. Inšpiráciou z minulého roka môže byť napríklad Cirkevná SOŠ elektrotechnická P. G. Frassatiho, ktorej študenti čistili turistické trasy a náučné chodníky v Malých Karpatoch alebo firemný kolektív SLSP, ktorých zamestnanci pomáhali pri rekonštrukcii domu F.R.Romera.

Čo je to Trh dobrovoľníctva?

Na Trhu dobrovoľníctva sa dozviete, čo je to dobrovoľníctvo, aké možnosti dobrovoľníctva v Bratislave máme a tiež, aké konkrétne organizácie práve dobrovoľníkov potrebujú a hľadajú! V rámci Trhu dobrovoľníctva, ktorý sa bude konať dňa 16. októbra 2017 v Starej Tržnici bude na prvom poschodí k dispozícii približne 30 organizácií.

Všetky organizácie vopred overujeme, tak si môžete byť istý, že organizácia to s dobrovoľníkmi naozaj vie. Pri jednotlivých stoloch sa bude nachádzať zodpovedný/á zamestnanec/ kyňa alebo zodpovedný/á dobrovoľník/ čka, ktorý/á vám povie, čomu sa organizácia venuje, na akých projektoch pracuje ale hlavne, čo je náplňou práce dobrovoľníka/ čky, resp. ako taká dobrovoľnícka aktivita v organizácii prebieha a ako vyzerá. Niektoré aktivity si budete môcť priamo vyskúšať! 

Ak ste sa ešte nerozhodli, či je dobrovoľníctvo to pravé pre vás, navštívte info stolík Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC), kde vám ochotne povieme, čo je to dobrovoľníctvo a v akých oblastiach môžete dobrovoľnícke aktivity vykonávať, a poradíme aj s výberom dobrovoľníckej pozície pre vás. U nás sa budete môcť aj otestovať, akú ste typ dobrovoľníka a ktorá oblasť dobrovoľníctva je pre vás tá pravá.

Čo je to zoznamka s dobrovoľníctvom?

Zoznamka je určená pre tých z vás, ktorí presne nevedia, čo je to dobrovoľníctvo, aké formy existujú a kde sa dá aktuálne zapojiť alebo na aký typ dobrovoľníctva sa hodia. Info o jednotlivých časoch a termínoch nájdete v sekcii program. 

Ak chcú vaši zamestnanci/ študenti začať s dobrovoľníctvom ale nevedia presne kedy, kde a ako, dovoľte organizáciám, ktoré sa zapájajú do Týždňa dobrovoľníctva prísť k vám a zoznámiť vás s možnosťami zapojenia sa do svojich dobrovoľníckych aktivít. Sami si budete môcť vybrať, ktorú organizáciu si chcete vypočuť. Minulý rok sa zoznamka konala na Gymnáziu Alberta Einsteina a v Slovenskej Sporiteľni.

Kontaktujte nás na +421 918 569 781/ lucia(at)dobrovolnictvoba.sk, prihláste sa do kampane a pomôžte komunite. Uveďte kam a kedy môžu zástupcovia mimovládnych organizácií, neformálnych skupín alebo verejných inštitúcií prísť, porozprávať vám o možnostiach dobrovoľníctva.