Program Bratislavského týždňa dobrovoľníctva

Ďakujeme, že sa chcete zapojiť do aktivít Bratislavského týždňa dobrovoľníctva 2017! 

Registrovať sa môžete ako jednotlivec alebo ako skupina. Ak chcete zaregistrovať skupinu o počte viac ako 5 ľudí, prosím overte si na telefónnom čísle +421 918 569 781 (Lucia Johanesová, BDC), či je ešte dostatočný počet voľných miest pre vás a vašich kamarátov, spolužiakov, či kolegov. Jednotlivé aktivity majú obmedzenú kapacitu, preto sa prosím hláste len na podujatia, na ktorých sa chcete skutočne zúčastniť :)

Kliknite chcem pomôcť a vyplňte základné údaje, ktoré organizácia potrebuje, aby sa s vami mohla skontaktovať! Po úspešnej registrácii vám pošleme potvrdenie a do 48 hodín vás bude kontaktovať aj koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok z danej organizácie.

Zaži, aké je to byť našim lektorom environmentálnej výchovy

Zaži, aké je to byť našim lektorom environmentálnej výchovy

Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie

08:00h - 13:00h


Dobrovoľníka/čku zoberieme na 1 blok environmentálneho vzdelávania pre ZŠ alebo MŠ, podľa aktuálneho programu. Treba počítať s prepravou po vlastnej osi na adresu školy, ktorú individuálne oznámime, alebo do terénu (napríklad na Devínsku Kobylu, na Železnú Studienku, do OLO centra vo Vlčom hrdle,...)
Samotná výuka môže trvať 45 -120 minút. Počet záujemcov, ktorým môžeme vyhovieť je limitovaný aj lektormi, čiže dobrovoľníkov budeme priraďovať k lektorom po získaní ich súhlasu tak, aby nedošlo k narušeniu priebehu výuky. Pokiaľ by na daný deň nebola zo strany škôl objednaná žiadna výuka, môžeme sa dohodnúť na iný termín.

V záujme efektívneho priebehu počítame s maximálne 2 dobrovoľníkmi na jednej výuke, počas dňa predpokladáme, že takto zabezpečíme 3 výuky.

Počet dobrovoľníkov: 6
Lokalita: Presnú adresu oznámime priamo prihlásenému/ej dobrovoľníkovi/čke, keď budeme vedieť, na ktorý deň sa prihlásil/a a zároveň podľa aktuálnych objednávok zo strany škôl pár dní vopred.
http://www.daphne.sk
Typ: Deň otvorených dverí/ Nábor dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Ukážme, že v našom kraji je DOBRA dosť!

Kontakt

Chceme vám pomôcť. Preto ak potrebujete bližšie info, ozvite sa nám. Radi zodpovieme vaše relevantné otázky :)

Kontakt pre organizácie: Soňa Tatić, sona(at)dobrovolnictvoba.sk
Kontakt pre dobrovoľníkov, pre školy a firmy: Lucia Johanesová, lucia(at)dobrovolnictvoba.sk, +421 918 569 781
Kontakt pre médiá: Gabriela Podmaková, gabika(at)dobrovolnictvoba.sk, +421 918 648 175