Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

dobrovolnictvo, bratislava, manazment dobrovolnikov, chcem pomoct

V tomto roku sa môžete prihlásiť na nasledovné školenia:

 • Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pre začiatočníkov: 10. marec 2021, v čase 9:00- 16:00 hod., online školenie
 • Ako sa nestratiť v administratíve: 2. marec 2021, v čase 10:00 - 12:00 hod, online školenie
 • Ako sa nestratiť v administratíve: 4. marec 2021, v čase 10:00- 12:00 hod., online školenie
 • Nábor, výber a zaškolenie dobrovoľníkov: 8. apríl 2021, v čase 9:00 - 12:00 hod.
 • Motivácia, komunikácia a hodnotenie dobrovoľníkov: 22. apríl 2021, v čase 9:00 - 12:00 hod.
 • Ako si vytvoriť manuál dobrovoľníckeho programu: 6. máj 2021, v čase 10:00 - 12:00 hod.
 • Dobrovoľníci na jeden deň: 20. máj 2021, v čase 9:00 - 12:00 hod.
 • Dobrovoľníci na jeden deň: 15. júl 2021, v čase 13:00- 15:00 hod.
 • Dobrovoľníci na jeden deň: 21. júl 2021 v čase 9:00- 11:00 hod.
 • Dobrovoľníci na jeden deň: 12. august 2021, v čase 13:00- 15:00 hod.
 • Dobrovoľníci na jeden deň: 26. august 2021, v čase 9:00-11:00 hod.
 • Manažment mladých zahraničných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (akreditované vzdelávanie): 8.- 9. septembera 2021, v čase 9:00 - 17:00 hod.

Tešíme sa na Vás!

S láskou,
Tím BDC

Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Vzdelávanie je určené pre vás, ak sa chcete naučiť a zdieľať s ostatnými, ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať. Jednotlivé školenia vám poskytnú náležité teoretické a praktické vedomosti, zručnosti a konkrétne metódy, ktoré budete môcť uplatniť pri práci s dobrovoľníkmi. 

Vzdelávanie je určené aj pre pracovníkov, ktorí sa vo svojej práci venujú oblastiam prípravy aktivít pre mladých ľudí v oblasti globálneho vzdelávania (rozvojové vzdelávanie, enviromentálne vzdelávanie, multikultúrne vzdelávanie, mierové vzdelávanie, vzdelávanie k ľudským právam a pod.) a mobility mladých.