Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Vzdelávanie je určené pre vás, ak sa chcete naučiť a zdieľať s ostatnými, ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať. Jednotlivé školenia vám poskytnú náležité teoretické a praktické vedomosti, zručnosti a konkrétne metódy, ktoré budete môcť uplatniť pri práci s dobrovoľníkmi. 

Vzdelávanie je určené aj pre pracovníkov, ktorí sa vo svojej práci venujú oblastiam prípravy aktivít pre mladých ľudí v oblasti globálneho vzdelávania (rozvojové vzdelávanie, enviromentálne vzdelávanie, multikultúrne vzdelávanie, mierové vzdelávanie, vzdelávanie k ľudským právam a pod.) a mobility mladých.

Témy školení manažmentu dobrovoľníkov:

 • čo je to manažment dobrovoľníkov a prečo ho potrebujeme?
 • príprava a plánovanie dobrovoľníckeho programu
 • financovanie dobrovoľníckeho programu
 • práca s verejnosťou, nábor/vyhľadávanie dobrovoľníkov
 • výber dobrovoľníkov
 • legislatíva dobrovoľníctva, zmluvy s dobrovoľníkmi a ich evidencia
 • vzdelávanie dobrovoľníkov
 • vedenie a podpora dobrovoľníkov
 • supervízia dobrovoľníkov a supervízia koordinátorov dobrovoľníkov
 • riziká syndrómu vyhorenia pri práci s ľuďmi, psychohygiena
 • motivácia a udržanie dobrovoľníkov
 • riešenie problémov s dobrovoľníkmi
 • hodnotenie dobrovoľníkov a hodnotenie dobrovoľníckeho programu
 • ukončenie spolupráce s dobrovoľníkom
 • štandardy kvality a D-zručnosti pre zamestnanie
 • manuál dobrovoľníckeho programu  

V tomto roku sa môžete prihlásiť na nasledovné školenia:

 • Večerná škola manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok- akreditované vzdelávanie (5.marec; 12.marec; 19.marec; 28.marec.; 2.apríl; 9.apríl; 16.apríl; 23.apríl; vždy v čase 16:00 – 19:00 hod.)
 • Manažment jednorázových dobrovoľníckych príležitostí (20.augusta 2019 v čase 9:00- 12:00 hod.)
 • Manažment jednorázových dobrovoľníckych príležitostí (21.augusta 2019 v čase 9:00- 12:00 hod.)
 • Manažment jednorázových dobrovoľníckych príležitostí (22.augusta 2019 v čase 9:00- 12:00 hod.)