Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 2018

dobrovolnictvo, bratislava, BDC, manazment dobrovolnikov

Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 2018

V roku 2018 sme organizovali 11 školení, na ktorých sa zúčastnilo 150 koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov.