Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 2019

V roku 2019 sme organizovali 7 školení, ktorých sa zúčastnilo 74 koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.