Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 2020

Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 2020

V roku 2020 sme organizovali 10 školení pre 48 koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov

  • 20.2.2020: školenie manažmentu dobrovoľníkov (základy práce s dobrovoľníkmi- školenie pre mestské časti)
  • 29.4.2020: školenie manažmentu zahraničných dobrovoľníkov (základný štandard práce s dobrovoľníkmi), online
  • 20.5.2020: školenie manažmentu zahraničných dobrovoľníkov (základný štandard práce s dobrovoľníkmi), online
  • 7.7.2020: školenie manažmentu dobrovoľníkov (manažment jednorázových dobrovoľníckych príležitostí)
  • 14.7.2020: školenie manažmentu dobrovoľníkov (manažment jednorázových dobrovoľníckych príležitostí)
  • 4.8.2020: školenie manažmentu dobrovoľníkov (manažment jednorázových dobrovoľníckych príležitostí)
  • 10.11.2020- 10.12.2020: školenie manažmentu dobrovoľníkov (manažment dlhodobých dobrovoľníckych programov- školenie akreditované MŠVVaŠ v SR), online
  • 12.11.2020: školenie manažmentu dobrovoľníkov (Ako pracovať s dobrovoľníkmi v čase korony(, online
  • 24.11.2020: školenie manažmentu zahraničných dobrovoľníkov (základný štandard práce s dobrovoľníkmi), online
  • 26.11.2020: školenie manažmentu dobrovoľníkov (Ako pracovať s dobrovoľníkmi v čase korony), online