Supervízie pre koordinátorov dobrovoľníkov

dobrovolnictvo, bratislava, BDC, supervizia, koordinator

Supervízie pre koordinátorov dobrovoľníkov

Supervízie sú určené koordinátorom a koordinátorkám dobrovoľníkov, ktorí pracujú v mimovládnych a verejných organizáciách (občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie a pod.) V supervízii ide o overovanie si správnosti a efektívnosti vlastných postupov pri svojej práci, ich korigovanie, predchádzanie vyhoreniu, prevencii poškodenia klientov, dobrovoľníkov, seba a zvyšovanie profesionality koordinátora alebo koordinátorky – získavanie nových skúseností a informácií, kvalitnejšiu spoluprácu s kolegami v práci a tým zvyšovanie profesionálnej odbornosti v tíme.

Účastníci a účastníčky si zlepšia svoje odborné vedomosti a doplnia znalosti a zručnosti v oblasti, v ktorej pracujú (napr. ako motivovať dobrovoľníkov, ako riešiť konflikty, ako tvoriť dobrý tím, ako pracovať s klientom a pod.). Zároveň sa naučia prekonávať prekážky a budovať dobré vzťahy a atmosféru v organizácii. 

Ponúkame aj individuálne a skupinové supervízie pre dobrovoľníkov, koordinátorov a profesionálov v dobrovoľníckych organizáciách. Ponúkame aj otvorené skupinové supervízie. Ak potrebujete pripraviť konkrétnu ponuku zodpovedajúcu vašim potrebám, kontaktujte nás. Konkrétny program supervízie bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov.

Kedy a kde sa bude konať najbližšia supervízia sa dozviete v našej sekcii Novinky.

Tešíme sa Vás!

Tím BDC