Workshopy pre dobrovoľníkov

Vzdelávanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je rovnako dôležité, ako vzdelávanie koordinátorov a koordinátoriek a slúži na to, aby sa dobrovoľníci a dobrovoľníčky stali pre organizáciu prínosom, a aby ich pomoc bola efektívna.

V rámci našich dobrovoľníckych programov organizujeme pravidelne rôzne školenia, workshopy, supervízie alebo intervízie pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Od roku 2021 ponúkame možnosť zúčastniť sa niektorých workshopov aj dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam z registrovaných organizácií v rámci kraja:

  • Workshop: Sketchnoting, 25.3.2021 v čase 13:00- 15:00 hod.
  • Workshop: Time managment, 29.4.2021 v čase 13:00- 15:00 hod.
  • Workshop: Climate crisis, 27.5.2021 v čase 13:00- 15:00 hod.
  • Workshop: Presentation skills, v čase 13:00- 15:00 hod.
  • Workshop: Laboratory of Theatre Pedagogy and Drama Play, v čase 13:00- 15:00 hod.
  • Workshop: How to live on budget, 28.10.2021 v čase 13:00- 15:00 hod.