Workshopy pre dobrovoľníkov

Vzdelávanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je rovnako dôležité, ako vzdelávanie koordinátorov a koordinátoriek a slúži na to, aby sa dobrovoľníci a dobrovoľníčky stali pre organizáciu prínosom, a aby ich pomoc bola efektívna.

V rámci našich dobrovoľníckych programov organizujeme pravidelne rôzne školenia, workshopy, supervízie alebo intervízie pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Od roku 2021 ponúkame možnosť zúčastniť sa niektorých workshopov aj dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam z registrovaných organizácií v rámci kraja: