Firemné dobrovoľníctvo

Firemné dobrovoľníctvo je darovanie času, zručností, schopností a vedomostí zamestnancov v prospech komunity/organizácie, ktorá ich pomoc potrebuje.

Dobrovoľnícke aktivity a podpora dobrovoľníctva má pre firmy množstvo prínosov. Patrí medzi ne napríklad aktivizácia zamestnancov a posilnenie sociálnej súdržnosti, posilňovanie dôvery a porozumenia medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Zapojenie sa do dobrovoľníctva zviditeľňuje firmu a jeho aktivity, pretože na jednej strane dobrovoľníci pomáhajú mestu a jeho organizáciám, ale na strane druhej vzniká príjemnejšie prostredie pre život a posilňujú sa pracovné, medziľudské a medzigeneračné vzťahy.

dobrovoľníctvo, bratislava, BDC, chcem pomôcť, firemné dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo prináša dobrý pocit a dodáva energiu, zvyšuje angažovanosť ľudí a motiváciu, vytvára pozitívnejšie a produktívnejšie prostredie. Ak chcete ukázať vašim zamestnancom že sa o nich naozaj staráte, môžete im ponúknuť aj takúto zmysluplnú a inšpiratívnu aktivitu.

Firemné dobrovoľníctvo prostredníctvom BDC

Uvažujete, či začať s dobrovoľníctvom vašich zamestnancov? Vaša firma by chcela pomôcť, ale neviete ako začať? Rozmýšľate nad jednorazovou aktivitou, alebo nad dlhodobou pomocou pre konkrétnu organizáciu? My Vám pomôžeme s nastavením dobrovoľníckeho programu a nasmerujeme vašu pomoc tam, kde je potrebná. Ozvite sa nám na ahoj(zavinac)dobrovolnictvoba.sk

Bratislavské dobrovoľnícke centrum pomáha rozvíjať firemné dobrovoľníctvo v Bratislave a Bratislavskom kraji. Ak sa chcete zapojiť, môžete tak urobiť nasledovným spôsobom:

Týždeň dobrovoľníctva

Týždeň dobrovoľníctva je projekt trvajúci jeden septembrový týždeň, počas ktorého budú na každý deň vypísané dobrovoľnícke ponuky, do ktorých je možné sa zapojiť. Ide o rôzne dobrovoľnícke aktivity ako napríklad manuálne práce, napr. maľovanie plotu a čistenie areálu alebo spoločné aktivity s deťmi, seniormi, starostlivosť o zvieratá a podobne. Týždeň dobrovoľníctva možno vnímať aj ako teambuilding, počas ktorého si vaši zamestnanci na jednej strane oddýchnu a na strane druhej budú mať dobrý pocit, že mohli pomôcť niekomu inému. Účasť na tomto projekte je bezplatná. Pre viac informácií kliknite sem.

Registrácia firmy na našom webe

Pokiaľ nechcete čakať na Týždeň dobrovoľníctva a chcete sa zapojiť do nejakých aktivít v priebehu roka, môžete sa bezplatne zaregistrovať v sekcii Dobrovoľníci e-mailom kontaktnej osoby a heslom na našom webe tu. Po prihlásení sa je potrebné vyplniť údaje v profile a vytvoriť tak konto pre vašu firmu. Odporúčame Vám dať do profilu logo a krátky popis Vašej firmy alebo firemného kolektívu- koľko zamestnancov by malo záujem o dobrovoľníctvo, aké máte schopnosti, zručnosti a o aké oblasti dobrovoľníctva by ste mali záujem. Ukážku, ako taký profil môže vyzerať, nájdete tu. Následne si môžete pozrieť dobrovoľnícke ponuky, v ktorých by sa Vaši zamestnanci mohli realizovať, poprípade môžete osloviť priamo organizáciu, ktorej činnosť sa Vám páči a poskytnúť jej dobrovoľnícku pomoc. Každá dobrovoľnícka ponuka je presne popísaná - čo by ste v rámci nej robili, koľko času je na ňu treba a podobne. Následne stačí kliknúť na tlačidlo Chcem pomôcť a organizácia sa Vám do niekoľkých dní ozve. 

Vytvorením dobrovoľníckeho programu šitého na mieru vašej spoločnosti

V prípade, že vám ani jedna z predošlých možností nevyhovuje, je tu možnosť vytvorenia programu na mieru vašej spoločnosti a pomoc pri tvorbe CSR stratégie. Ide o službu, ktorá je spoplatnená. Pre viac informácií nás kontaktujte emailom na ahoj(zavinac)dobrovolnictvoba.sk.

firemne dobrovolnictvo, bratislava, dobrovolnictvo, chcem pomoct, BDC

Utužovanie tímu dobrovoľníctvom prináša trojnásobný zisk

  • Vašej firme pomôže „vystúpiť z davu“ iných firiem a zviditeľniť sa. Je krokom k budovaniu dobrej reputácie a ku skutočnému prijatiu komunitou, v ktorej pôsobí. Prináša pozitívne, produktívne a kreatívne pracovné prostredie ako aj lojálnejších a motivovanejších zamestnancov. U ľudí z okolia a vašich potenciálnych budúcich zamestnancov prispieva k pozitívnemu vnímaniu vašej firmy.
  • Vašim zamestnancom prinesie možnosť rozvinúť si mäkké zručnosti, posilniť tímovú spoluprácu, komunikáciu, schopnosť samostatne sa rozhodovať, viesť tím, motivovať a akceptovať iných. Dodá im energiu, zvýši ich mienku o sebe samých a záujem o dianie okolo nich. Pre zamestnancov, ktorí odchádzajú do dôchodku, je výbornou inšpiráciou k aktívnemu a zaujímavému využitiu voľného času po ukončení zamestnania.
  • Organizácii sprístupní zdroje, ktoré by si inak nemohla dovoliť, zvýši informovanosť o jej aktivitách a možno jej privedie nových podporovateľov. Pomôže položiť základy pre budovanie dobrého vzťahu s partnerom v biznis sektore.

Do akých aktivít sa môžu vaši zamestnanci zapojiť

  • manuálne práce- čistenie parkov, lesov, záhrad; maľovanie miestností, zábradlí, plotov a natieranie lavičiek v parkoch, záhradách, na ihriskách; pomoc s rekonštrukčnými prácami kultúrnych pamiatok a bunkrov; pomoc pri upratovaní a umývaní okien a pod.,
  • návštevy, sprevádzanie- venovanie času tým, ktorí ocenia vašu prítomnosť – seniori, ľudia so znevýhodnením, ľudia bez domova a pod.,
  • expertné dobrovoľníctvo- ide o využitie vašich profesionálnych znalostí a je to pre vás to pravé, pokiaľ chcete pomôcť ako dobrovoľník na diaľku/prostredníctvom home-office alebo si precvičiť svoje tzv. hard-skills, ktoré inak veľmi nevyužívate (PR, tvorba stratégie, marketing, grafický dizajn a pod.)

Firemné dobrovoľníctvo

Ak ste na stránke nenašli všetky potrebné informácie alebo potrebujete s niečím poradiť, budeme radi, ak sa nám ozvete na ahoj(zavinac)dobrovolnictvoba.sk

Tím BDC