Zelené dni

dobrovolnictvoba, dobrovolnictvo, bratislava, zelene dni, dobrovolnictvo pocas korony, korona, chcem pomoct, enviro, dobrovolnictvo vonku

Zelené dni

Práve v mesiaci máj si pripomíname niekoľko významných svetových environmentálnych dní, ktoré upriamujú našu pozornosť na rozmanitý svet prírody okolo nás a nútia nás zamyslieť sa nad našim miestom a úlohou v ňom. Preto sme sa rozhodli, že ani obmedzené fungovanie nám tento rok nezabráni pri realizácii myšlienky Vás, našich dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, zorganizovať veľkú spoločnú dobrovoľnícku akciu venovanú výlučne enviro témam a skrášľovaniu prírody a verejných priestorov.

Zapojte sa do Zelených dní, ktoré sa budú konať 28.- 29. mája a pomôžte organizáciám s úpravou vonkajšieho areálu, údržbou lokality a zelene ako je čistenie a zber odpadkov v lese a v okolí Dunaja, prípravou zeme na výsadbu, realizáciou výsadby zelene a stromčekov, kosením a hrabaním, strihaním kríkov a stromov,  odstraňovaním burín, náletových drevín a porastov, a mnoho ďalších.

Zároveň v rámci neformálneho vzdelávania budú realizované semináre, školenia a workshopy zamerané na enviro témy a osobnostný rozvoj, ktoré svojou formou poskytujú dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam možnosť získavať nové poznatky a zručnosti.

Zelené dni sú skvelou príležitosťou na opätovné stretnutie sa so svojimi priateľmi, príjemné a zmyslupné strávenie času s rodinou, spolužiakmi alebo kolegami. Plánujeme pre vás dva dni zeleného dobra, stačí si iba vybrať miesto a aktivitu ktorá sa vám zapáči. Podporte dobrú vec a získajte dobrý pocit!

Registrácia organizácií je spustená od 1. apríla 2021 do 25. apríla 2021. Program pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky bude zverejnený 1. mája 2021.

 

                                                          REGISTRÁCIA ORGANIZÁCIE